Martyn Smits

 

 

Het veelkleurige palet van het muzikale werkveld heeft me de laatste jaren bijzonder geïnspireerd. Ik heb het geluk gehad dat ik in veel verschillende contexten met muziek en kunst bezig kon zijn. Dat heeft ertoe geleid, dat ik mezelf op allerlei gebieden heb kunnen bekwamen: in het uitvoeren als organist of dirigent, in het onderwijs als docent of ontwikkelaar, als programmeur, organisator of ontwerper van traditionele en vernieuwende concerten en performances, als lecturer voor verschillende soorten publiek, als componist of arrangeur voor uiteenlopende bezettingen.

 

Een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste doel voor mij is dat ik probeer mensen te inspireren, mensen aan elkaar te binden. Ik zet me vooral in om creativiteit en inspiratie bij mezelf en anderen bloot te leggen. Ik zoek naar mogelijkheden om mezelf en anderen verder te laten gaan dan de pure objectieve werkelijkheid. Juist in het onbenoembare gebied van inspiratie, creativiteit en ervaring voel ik me het beste thuis.

 

Momenteel ben ik werkzaam als onderwijsmanager van Fontys Conservatorium in Tilburg. Daar doceer ik muziekfilosofie en kunsttheorie in de Bachelor en muziektheorie in de Master. Als dirigent sta ik momenteel voor het Roosendaals Symfonie Orkest. Ook geef ik lezingen in Schouwburg de Kring en heb ik er de kamermuziekcyclus Fontys meets De Kring opgezet. Daarnaast ontwerp en organiseer ik theatrale performances op het snijvlak tussen kunst, muziek, filosofie en religie in het kader van Spirit in Roosendaal.

 

Ik studeerde klassiek orgel, kerkmuziek en muziektheorie aan het Conservatorium Tilburg. Daarnaast heb ik een Researchmaster Muziektheorie aan de Universiteit en het Conservatorium van Amsterdam behaald. Momenteel studeer ik filosofie aan de Universiteit van Antwerpen.

 

Martyn Smits

m.smits@fontys.nl

 

Copyright ┬ę All Rights Reserved